قیمت ترشی ازگیل صنعتی و خانگی

قیمت ترشی ازگیل مانند انواع دیگر از ترشی می باشد و با توجه به میوه ای که برای ترشی استفاده می شود و انواع پاییزی و تابستانی آن دارای قیمتی مختلف است.به هر اندازه ای که ترشی خاص باشد و یا از ترکیبات خاص برای تولید آن استفاده شود قیمت آن نیز دارای تنوع می […]

بیشتر بخوانید