ترشی نارنگی و پرتقال مخلوط

ترشی نارنگی و پرتقال را در فصل زمستان که این میوه ها با کیفیت مناسب قابل تهیه هستند می توان درست کرد و از این مخلوط یک ترشی لذیذ حاصل خواهد شد. نارنگی و پرتقال دو میوه ای هستند که در فصل زمستان از میوه های پر مصرف محسوب می شوند و مقدار آنها نیز […]

بیشتر بخوانید