قیمت انواع ترشی گل کلم هویج

قیمت انواع ترشی با طعم گل کلم و هویج به صورت مختلف تعیین گردیده و این نوع از ترشی دارای طعمی مناسب برای عرضه می باشد. قیمت ترشی های حاصل از گل کلم و هویج به صورت ترکیبات اصلی با انواعی دیگر از ترشی متفاوت می باشد و می توان این ترشی را با طعم […]

بیشتر بخوانید