تهیه ترشی زیتون و قارچ

برای تهیه و تولید ترشی قارچ و زیتون از انواع زیتون و قارچ استفاده می شود و دارای طعمی مناسب می باشد و این ترشی یک ترشی خوب می باشد.ترشی معروف به ترشی قارچ و زیتون از انواع قارچ همراه با زیتون های بدون هسته تهیه می شود و ترکیبات مناسب دیگری برای تولید این […]

بیشتر بخوانید