ترشی لیته صادراتی

کارخانه تولیدکننده همه نوع ترشی لیته صادراتی

کارخانه های تولید کننده ترشی، همه نوع لیته ایرانی را در کیفیتی بالا و بی رغیب تهیه نموده و بخشی از آنها را به عنوان محصول صادراتی در بازار سایر کشورهای عرضه می کند. لیته یکی از روش های خاص تهیه ترشی در ایران است که در تهیه آن همه مواد به کار برده شده […]

بیشتر بخوانید