قیمت تولید ترشی کلم بروکلی

قیمت ترشی های کلم بروکلی که از انواع کلم بروکلی به صورت خالص و یا ترکیبی قابل تهیه می باشند دارای تنوع می باشد.تولید ترشی های مناسب که طعم خوب دارند در نوع محلی و صنعتی عرضه می شوند از نوع کلم بروکلی های تازه و خوب تهیه می شود و به صورت ترکیبی و […]

بیشتر بخوانید