قیمت ترشی خانگی رشتی

قیمت انواع ترشی های خانگی با طعم متفاوت دارای تنوع می باشد و ترشی های محلی رشتی نیز با توجه به نوع تولید در طعم های مختلفی عرضه می شوند.در هر شهر و محله ای می توان انواعی از ترشی های محلی را که مربوط به آن منطقه می باشند با طعمی دلخواه و کیفیتی […]

بیشتر بخوانید