مرکز فروش سیر ترشی

مرکز فروش سیر ترشی کهنه قهوه ای

سیر ترشی قهوه ای از جمله ترشی هایی است که بر استفاده نوع کهنه آن تاکیدات بسیاری شده است از این رو مرکز فروش، سیر ترشی چند ساله را در بازار عرضه می کند. سیر تازه و برداشت سال با قرارگیری در سرکه تبدیل به نوعی ترشی خاص می شود که خوردن آن لذت بخش […]

بیشتر بخوانید