تهیه ترشی خوشمزه رازیانه

برای تهیه یک ترشی خوشمزه رازیانه باید از رازیانه های خوب استفاده کرد و ترکیبات اضافی مانند سبزیجات در آن استفاده نمی شود. رازیانه گیاهی می باشد که در نواحی کوهستانی رویش دارد و آب و هوای گرم برای رویش آن مناسب می باشد و طبیعت گرمی دارد و برای تهیه ترشی استفاده می شود […]

بیشتر بخوانید